Projekty wnętrz - koncepcje

Koncepcja funkcjonalna
Ostateczny wybór układu funkcjonalnego przesądza o dalszych pracach. 
 
Na bazie tak wykonanego projektu wnętrz nasi architekci wnętrz wykonują ostateczny rzut powierzchni, który będzie podstawą do opracowania rysunków szczegółowych obejmujących między innymi projekt instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej czy ogrzewania. Architekt wnętrz sprawdza wszystkie powstające w tym czasie rysunki. 
 
W tej części powstają bardzo szczegółowe plany i rysunki wymagające ścisłej współpracy pomiędzy projektantem wnętrz a klientem. 
 
Po wszystkich ustaleniach i akceptacjach projektant wnętrz może przystąpić do dalszych prac.