Kontakt

ul. Filtrowa 65 m. 11
02-055 Warszawa

Napisz do mnie:

* Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane objęte formularzem nie są w żaden sposób przetwarzane ani nie są udostępniane innym podmiotom.                                           Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Uzupełniając formularz kontaktu oraz akceptując wysłanie zapytania świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883 z póź. zm.).